Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Kobiórski Zakład Komunalny

ul. Centralna 57

43-210 Kobiór

30 grudnia 2020
Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020r. (Sylwester) Kobiórski Zakład Komunalny będzie czynny do godz. 13.30.
02 października 2020
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Kobiór na okres od 7 października 2020r.do 6 października 2023r.

Informacje

Oczyszczalnia ścieków "WSCHÓD"

ul. Rzeczna

43-210 Kobiór

02 października 2020
Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.