05 września 2023
Działając na podstawie art. 24e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023

Oczyszczalnia ścieków "WSCHÓD"

ul. Rzeczna

43-210 Kobiór

Informacje

28 czerwca 2024
Kobiórski Zakład Komunalny przypomina, że kanalizacja sanitarna w naszej Gminie służy wyłącznie do odprowadzania ścieków powstających w naszych gospodarstwach domowych, czyli bytowych. Sieć kanalizacyjna oraz oczyszczalnia ścieków zostały tak zaprojektowany,
22 maja 2024
RPWiK TYCHY S.A. przystąpiło do projektu: Cyfryzacja Przedsiębiorstwa Wodociągowego w ramach FE SL 01.04, który umożliwi przyznanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet
14 grudnia 2021
Informujemy, że Kobiórski Zakład Komunalny, w dniach: • 24 grudnia 2021r. (Wigilia) będzie nieczynny • 31 grudnia 2021r. (Sylwester) będzie czynny w godz. 7.30 – 12.00 • 7 stycznia 2022r.

Kobiórski Zakład Komunalny

ul. Centralna 57

43-210 Kobiór

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".