1. Aby korzystać z formularzy należy posiadać konto E-mail oraz skonfigurowny dowolny program pocztowy.

2. Wszystkie jasne pola w formularzu powinny być obowiązkowo wypełnione (szare pola dotyczą osób, które posiadają więcej niż jeden wodomierz)

3. Aby formularz był zaakceptowany przez KZK Kobiór wszystkie dane osobowe muszą być ze sobą prawidlowo powiązane. W przypadku gdy w formularzu będą występować niezgodności KZK Kobiór nie wystawi faktury i poinformuje użytkownika o tym fakcie.

4. Wszystkie wymagane pola należy wypełnić po czym nacisnąć przycisk "Generuj E-mail". Automatycznie otworzy się klient poczty z gotową do wysłania wiadomością.

6. Wiadomości wygenerowane przez formularz prosimy przesyłać w niezmienionej formie.

 

Formularze prawidłowo działają z przeglądarkami:

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

- Opera

oraz z klientami pocztowymi:

- Outlook Express

- Microsoft Outlook

- Mozilla Thunderbird

Na innym oprogramowaniu system ten nie był testowany. W przypadku wystąpowania błędów proszę o kontakt.

Formularz stanu wodomierza(y)

 

Imię i Nazwiko Numer nabywcy

Adres zamieszkania (ulica oraz nr domu)

Data odczytu (dd-mm-rrrr)

Wodomierz nr Stan

Wodomierz nr Stan

Wodomierz nr Stan

Wodomierz nr  Stan

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".