28 czerwca 2024
Weryfikacja odprowadzania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej

Kobiórski Zakład Komunalny przypomina, że kanalizacja sanitarna w naszej Gminie służy wyłącznie do odprowadzania ścieków powstających w naszych gospodarstwach domowych, czyli bytowych. Sieć kanalizacyjna oraz oczyszczalnia ścieków zostały tak zaprojektowany, aby na dzień dzisiejszy obsłużyły wszystkich mieszkańców. Jednakże w okresach deszczowych, czy też podczas nawałnic, jakie ostatnio mają miejsce, obserwujemy przepełnianie się całego systemu, co świadczy o wprowadzaniu wód deszczowych i drenażowych do gminnej sieci. Przyczynia się to do znaczącego przeciążenia urządzeń oczyszczalni ścieków, a także szeregu problemów technologicznych, zagrażających prawidłowemu procesowi oczyszczania ścieków.

Kobiórski Zakład Komunalny będzie prowadzić wzmożone kontrole  w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli prowadzonych przy pomocy zadymiarki kanałowej oraz kamery inspekcyjnej będzie wyeliminowanie nielegalnych przyłączeń rynien dachowych, kratek ściekowych, czy też drenaży do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej i jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności lub grzywny do 10 000 zł.

Apelujemy do właścicieli o sprawdzenie swoich posesji pod kątem prawidłowości gospodarowania wodami deszczowymi i ewentualnie niezwłoczną likwidację nielegalnych urządzeń.

Pamiętajmy, że wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej ma znaczący wpływ na cenę, jaką płacimy za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków, więc problem dotyka bezpośrednio każdego mieszkańca naszej Gminy.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".