03 lutego 2017
UCHWAŁA NR RG.0007.179.2017 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2017r. - 28.02.2018r.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".