02 października 2020
Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Kobiór w okresie od 7.10.2020r. do 06.10.2023r.

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), Kobiórski Zakład Komunalny w Kobiórze ogłasza, że na terenie Gminy Kobiór od dnia 7.10.2020r. do dnia 06.10.2023r. dla wszystkich grup odbiorców obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.4.2020 z dnia 23 września 2020r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opublikowaną w Biuletynie Informacji publicznej PGW Wody Polskie w dniu 29.09.2020r.

 

1. Cena za 1 m3 ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

7,67 zł + VAT za 1m3 = 8,28 zł brutto

 

2. Cena za 1 m3 ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

8,05 zł + VAT za 1m3 = 8,69 zł brutto

 

3. Cena za 1 m3 ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

8,15 zł + VAT za 1m3 = 8,80 zł brutto

 

oraz opłata abonamentowa w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy w wysokości:

6,00 zł + VAT od odbiorcy za miesiąc = 6,48 zł brutto

 

UWAGA: Do cen i stawek opłat netto określonych powyżej doliczono podatek od towarów i usług (VAT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Dyrektor

Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

Dariusz Kołoczek

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".