24 lipca 2018
Ogłoszenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kobiór w okresie od 23.05.2018r. do 22.05.2021r.

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), Kobiórski Zakład Komunalny w Kobiórze ogłasza, że na terenie Gminy Kobiór od dnia 23.05.2018r. do 22. 05. 2021r. dla wszystkich grup odbiorców obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.3.8.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 29 maja 2018 roku.

 

6,67 zł + VAT za 1m3 = 7,20 zł brutto

oraz opłata abonamentowa w wysokości:

6,00 zł + VAT od odbiorcy za miesiąc = 6,48 zł brutto

 

Dyrektor
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Ewa Moryś

 

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".