06 lipca 2018
Kondolencje

Z dużym żalem przyjęliśmy wiadomośc o śmierci

Ś.P. WIESŁAWY KAFEL

Głównej Księgowej Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym.


Dyrketor Kobiórskiego Zakładu Komunalnego wraz z pracownikami

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".