21 maja 2020
Informacja w sprawie rozliczania wody pobranej do napełniania przydomowych basenów

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, a co za tym idzie czasem kąpieli w przydomowych basenach, Kobiórski Zakład Komunalny informuje, iż odliczenie wody bezpowrotnie zużytej, czyli takiej, która po jej wykorzystaniu nie jest wprowadzana do kanalizacji sanitarnej, jest możliwe wyłącznie przy pomocy dodatkowego wodomierza zabudowanego na koszt odbiorcy.

 

Wnioski o odliczenie wody wykorzystanej do napełniania basenu na podstawie oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – po zmianach Dz. U. z 2019 poz. 1437) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków może odliczyć ilość bezpowrotnie zużytej wody, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

 

Wniosek o zabudowę dodatkowego wodomierza w budynku w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej jest dostępny na stronie internetowej Zakładu.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".