04 maja 2018
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.41.2018.EK zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobiór na okres 3 lat

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".