Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Z dniem 23 października 2007 r. ustala się opłaty za wykonanie następujących czynności:

 


1. Wydanie technicznych warunków podłączenia dla sieci kanalizacyjnej
 

40 zł


2. Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego
 

60 zł


3. Dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego
 

100 zł


Do wyżej wymienionych stawek należy doliczyć podatek VAT.

Wysokości opłat za czynności techniczne
23 października 2007