01 marca 2009
Stawkiopłat obowiązujące od 01.03.2009 r. do 28.02.2010 r.

Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 1.03.2009 r. do dnia 28.02.2010 r. obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej w wysokości:

7,50 zł + VAT za 1 m3


Informujemy również, że w okresie od dnia 1.03.2009 r. do dnia 28.02.2010 r. obowiązywać będą opłaty:

1. Za każdorazowe przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej:

     - gospodarstwa domowe - 300,00 zł + VAT

     - obiekty użyteczności publicznej - 500,00 zł + VAT

     - podmioty gospodarcze - 500,00 zł + VAT

2. Opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego:

      - wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji 40,00zł + VAT

      - uzgodnienie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego 60,00 zł + VAT

      - za przeprowadzenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego 100,00 zł + VAT

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z podjęciem w dniu 12.02.2009 r. przez Radę Gminy Kobiór uchwały Nr XXV/177/09 o ustaleniu stawki dopłaty do 1 m3 ścieków przyjmowanych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla pierwszej taryfowej grupy odbiorców w wysokości 3,04 zł + VAT.  Dopłata w/w wysokości obowiązuje od dnia 1.03.2009 r. do dnia 28.02.2010r. Wobec zastosowania stawki dopłaty do 1 m3 ścieków na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 1.03.2009 do dnia 28.02.2010 r., obowiązywać będzie cena płacona przez pierwszą taryfową grupę odbiorców usług kanalizacyjnych za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej w wysokości:

4,46 zł + VAT za 1 m3

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".