01 marca 2011
Stawki opłat obowiązujące od 01.03.2011 r. do 29.02.2012 r.

Kobiórski Zakład Komunalny na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ogłasza, że na terenie Gminy Kobiór w okresie od dnia 1.03.2011 r. do dnia 29.02.2012 r. obowiązywać będzie następująca taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej:

7,00 zł + VAT za 1 m3

oraz opłata abonamentowa w wysokości:

5,00 zł + VAT od odbiorcy za miesiąc
 

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2011 r. Rada Gminy Kobiór przyjęła uchwałę Nr III/18/11 w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków przyjmowanych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla pierwszej taryfowej grupy odbiorców w wysokości 1,82 zł + VAT. Dopłata w/w wysokości obowiązuje od dnia 1.03.2011 r. do dnia 29.02.2012r. Wobec zastosowania stawki dopłaty do 1 m3 ścieków na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 1.03.2011r. do dnia 29.02.2012r., obowiązywać będzie cena płacona przez pierwszą taryfową grupę odbiorców usług kanalizacyjnych za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej w wysokości:

5,18 zł + VAT za 1 m3

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".