01 marca 2010
Stawki opłat obowiązujące od 01.03.2010 r. do 28.02.2011 r.

Kobiórski Zakład Komunalny na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ogłasza, że na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 1.03.2010 r. do dnia 28.02.2011 r. obowiązywać będzie następująca taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej:

7,00 zł + VAT za 1 m3

oraz opłata abonamentowa w wysokości:

5,00 zł + VAT od odbiorcy za miesiąc


Informujemyrównież, że w okresie od dnia 1.03.2010 r. do dnia 28.02.2011 r. obowiązywać będą opłaty:

1. Za każdorazowe przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej:

     - gospodarstwa domowe - 300,00 zł + VAT

     - obiekty użyteczności publicznej - 500,00 zł + VAT

     - podmioty gospodarcze - 500,00 zł + VAT

2. Opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego:

      - wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji 40,00zł + VAT

      - uzgodnienie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego 60,00 zł + VAT

      - za przeprowadzenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego 100,00 zł + VAT

 

Informujemy, że w dniu 11 lutego 2010 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr XXXV/243/10 w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków przyjmowancych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla pierwszej taryfowej grupy odbiorców w wysokości 2,32 zł + VAT.  Dopłata w/w wysokości obowiązuje od dnia 1.03.2010 r. do dnia 28.02.2011r. Wobec zastosowania stawki dopłaty do 1 m3 ścieków na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 1.03.2010 do dnia 28.02.2011 r., obowiązywać będzie cena płacona przez pierwszą taryfową grupę odbiorców usług kanalizacyjnych za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej w wysokości:

4,68 zł + VAT za 1 m3

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".