Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 01.03.2008 r. do dnia 28.02.2009 r. obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej w wysokości: 7,20 zł + VAT 7% za 1 m3.

      Informujemy, że w okresie od dnia 01.03.2008 r. do dnia 28.02.2009 r. obowiązywać będzie opłata za każdorazowe przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej:

     - gospodarstwa domowe                        300,00 zł + VAT

     - obiekty użyteczności publicznej           500,00 zł + VAT

     - podmioty gospodarcze                         500,00 zł + VAT

        Jednocześnie informujemy, że na sesji w dniu 04.02.2008 r. Rada Gminy Kobiór podjęła uchwałę o ustaleniu stawki dopłaty
do 1 m3 ścieków bytowych i komunalnych przyjmowanych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla wszystkich grup odbiorców obowiązującej od dnia 01.03.2008 r. do dnia 28.02.2009 r. w wysokości 3,50 zł + VAT 7% za 1 m
3.

        Wobec przyjęcia przez Radę Gminy stawki dopłaty do 1 m3 ścieków bytowych i komunalnych informujemy, że na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 01.03.2008 r. do dnia 28.02.2009 r. obowiązywać będzie następująca cena płacona przez wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej w wysokości:

3,70 zł + VAT 7% za 1 m3 ścieków

Stawki opłat obowiązujące od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r.
01 marca 2008