01 marca 2007
Stawki opłat obowiązujące od 01.03.2007r. do 29.02.2008r.

Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 01.03.2007 do dnia 29.02.2008 obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej  kanalizacji  sanitarnej w wysokości: 7,20 zł za1 m3.

Taryfa przedstawiona wyżej nie obejmuje należnego podatku odtowarów i usług.

        Informujemy, że w okresie od dnia 01.03.2007 do dnia 29.02.2008 obowiązywać będzie opłata za każdorazowe przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej:

     - gospodarstwa domowe                        300,00 zł + VAT

     - obiekty użyteczności publicznej           500,00 zł + VAT

     - podmioty gospodarcze                         500,00 zł + VAT

        Jednocześnie informujemy, że na sesji w dniu 12.02.2007 Rada Gminy Kobiór podjęła uchwałę o ustaleniu stawki dopłaty
do1 m3 ścieków bytowych i komunalnych przyjmowanych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla wszystkich grup odbiorców obowiązującej od dnia 01.03.2007 do dnia 29.02.2008 w wysokości 3,60 zł + VAT.

        Wobec przyjęcia przez Radę Gminy stawki dopłaty do1 m3 ścieków bytowych i komunalnych informujemy, że na terenie gminy Kobiór w okresie od dnia 01.03.2007 do dnia 29.02.2008 obowiązywać będzie następująca cena płacona przez wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej w wysokości :

3,60 zł za1 m3 ścieków + VAT

 

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".