01 marca 2013
Ogłoszenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.03.2013r. do 28.02.2014r.

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), Kobiórski Zakład Komunalny w Kobiórze ogłasza, że na terenie Gminy Kobiór od dnia 01 marca 2013r. do 28 lutego 2014r. dla wszystkich grup odbiorców obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z Uchwałą nr XXI/154/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 07 lutego 2013 r.

7,10 zł + VAT za 1m3 = 7,67 zł brutto

oraz opłata abonamentowa w wysokości:

6,00 zł + VAT od odbiorcy za miesiąc = 6,48 zł brutto

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".