01 marca 2012
Ogłoszenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.03.2012r. do 28.02.2013r.

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), Kobiórski Zakład Komunalny w Kobiórze ogłasza, że na terenie Gminy Kobiór od dnia 01 marca 2012r. do 28 lutego 2013r. dla wszystkich grup odbiorców obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzanie do gminnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z Uchwałą nr XII/81/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 02 lutego 2012r.

7,10 zł + VAT za 1m3

oraz opłata abonamentowa w wysokości:

6,00 zł + VAT od odbiorcy za miesiąc

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".