01 września 2005
Informacja

Płatności prosimy regulować w Banku Spółdzielczym (mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy Kobiór), który nie pobiera dodatkowych opłat. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek KZK Kobiór.

 

 Bank Spółdzielczy

 Budynek Urzędu Gminy Kobiór

 ul. Kobiórska 5

 43-210 Kobiór

 tel. 32 3288018

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".