27 czerwca 2014
Informacja

Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że na oczyszczalni ścieków przy ul. Rzecznej w Kobiórze uruchomiony został punkt zlewny dla bytowych ścieków dowożonych. Firmy zainteresowane prosi się o zgłoszenie do KZK Kobiór przy ul. Centralnej 57 celem podpisania stosownej umowy.

 

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".