Copyright © 2005(2014) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

13 kwietnia 2017
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.04.2017 r. (piątek) Kobiórski Zakład Komunalny będzie czynny do godz. 12.00....
03 kwietnia 2017
Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858...
28 kwietnia 2016
Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858...
27 kwietnia 2016
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) i art. 24 ust. 9a...
08 grudnia 2015
Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że: -  w dniu 24.12.2015 r  biuro będzie nieczynne -  w dniu 31.12.2015 r biuro będzie czynne do godz. 1300 Za utrudnienia przepraszamy.                                Dyrektor Kobiórskiego Zakładu...