Copyright © 2005(2014) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

21 grudnia 2018
W Wigilię 24.12.2018r. Kobiórskie Zakład Komunalny będzie czynny od 7.30 do 11.30 W Sylwestra 31.12.2018r. Kobiórski Zakład Komunalny będzie czynny od 7.30 do 13.00
07 września 2018
Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu
24 lipca 2018
Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858
06 lipca 2018
Z dużym żalem przyjęliśmy wiadomośc o śmierci Ś.P. WIESŁAWY KAFEL Głównej Księgowej Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym. Dyrketor Kobiórskiego Zakładu Komunalnego wraz z