Copyright © 2005(2014) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Serdecznie witamy na stronie Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

Kobiórski Zakład Komunalny

ul. Centralna 57

43-210 Kobiór

21 grudnia 2018
W Wigilię 24.12.2018r. Kobiórskie Zakład Komunalny będzie czynny od 7.30 do 11.30 W Sylwestra 31.12.2018r. Kobiórski Zakład Komunalny będzie czynny od 7.30 do 13.00
07 września 2018
Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu
13 kwietnia 2017
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.04.2017 r. (piątek) Kobiórski Zakład Komunalny będzie czynny do godz. 12.00.

Informacje

Oczyszczalnia ścieków "WSCHÓD"

ul. Rzeczna

43-210 Kobiór

24 lipca 2018
Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858