Copyright © 2005(2014) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Serdecznie witamy na stronie Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

Kobiórski Zakład Komunalny

ul. Centralna 57

43-210 Kobiór

08 grudnia 2015
Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że: -  w dniu 24.12.2015 r  biuro będzie nieczynne -  w dniu 31.12.2015 r biuro będzie czynne do godz. 1300 Za utrudnienia przepraszamy.                                Dyrektor Kobiórskiego Zakładu...
10 sierpnia 2015
W związku w występującymi upałami i wysoką temperaturą w pomieszczeniach biurowych skraca się w dniach od 10.082015r. 14.08.2015r godziny pracy zakładu. Pełna treść ogłoszenia >>>...
27 czerwca 2014
Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że na oczyszczalni ścieków przy ul. Rzecznej w Kobiórze uruchomiony został punkt zlewny dla bytowych ścieków dowożonych. Firmy zainteresowane prosi się o zgłoszenie do KZK Kobiór...
1
2
3
19 listopada 2012
Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że Wójt Gminy Kobiór dnia 19.11.2012r. powierzył stanowisko Dyrektora Kobiórskiego Zakładu Komunalnego Pani Ewie Moryś....
23 października 2007
Z dniem 23 października 2007 r. ustala się opłaty za wykonanie następujących czynności:   1. Wydanie technicznych warunków podłączenia dla sieci kanalizacyjnej   40 zł 2. Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego   60...
01 września 2005
Aktualne stany wodomierzy można podać w siedzibie KZK Kobiór przy ulicy Centralnej 57, telefonicznie pod nuemerem 32 2188476 lub przez odpowiedni formularz zamieszczony na stronie....
01 września 2005
Płatności prosimy regulować w Banku Spółdzielczym (mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy Kobiór), który nie pobiera dodatkowych opłat. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek KZK Kobiór....

Informacje

Oczyszczalnia ścieków "WSCHÓD"

ul. Rzeczna

43-210 Kobiór

28 kwietnia 2016
Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858...